Iekšējās kārtības noteikumi

 

Vispārējie noteikumi:

1. Joker kluba iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Joker kluba apmeklētājiem.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Klients - fiziskā vai juridiskā persona, kas apmeklē Joker klubu;

2.2. Klubs - pakalpojuma sniegšanas vieta;

2.3. Uzņēmums - Joker kluba īpašnieks.

3. Klubā tiek veikta videonovērošana, kas paredzēta kluba un personāla drošībai. Video ieraksti tiek izmantoti tikai minētajiem mērķiem.

4. Klubs neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām.

 

Darba un apmeklējuma laiki:

5. Kluba darba laiks:

5.1. darba dienās - no plkst.07:00 līdz 22:00;

5.2. sestdienās - no plkst.07:30 līdz 22:00;

5.3. svētdienās - no plkst. 09:00 līdz 22:00.

6. Pakalpojuma sniegšanas zonu darba un apmeklējuma laiki:

6.1. Boulings

6.1.1. trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.14:00 līdz 22:00;

6.1.2. sestdienās un svētdienās no plkst.12:00 līdz 22:00.

6.2. Skvošs

6.2.1. darba dienās no plkst.07:00 līdz 22:00;

6.2.2. sestdienās no plkst.09:00 līdz 22:00;

6.2.3. svētdienās no plkst.10:00 līdz 18:00.

6.3. Treniņu centrs

6.3.1. darba dienās no plkst.07:00 līdz 22:00;

6.3.2. sestdienās no plkst.09:00 līdz 20:00;

6.3.3. svētdienās no plkst.10:00 līdz 18:00.

6.4. Ūdens relaksācijas centrs

6.4.1. darba dienās no plkst.10:00 līdz 22:00;

6.4.2. sestdienās, svētdienās no plkst.12:00 līdz 22:00.

6.5. Grupu nodarbības

6.5.1. pēc grafika.

6.6. Ūdens aerobika

6.6.1. pēc grafika.

7. Ūdens relaksācijas centra (turpmāk - ŪRC) pakalpojuma izmantošanas laiks:

7.1. darba dienās - neierobežots;

7.2. brīvdienās un svētku dienās - 3 h, iekļaujot ģērbtuvē pavadīto laiku. Par papildlaiku Klientam jāmaksā EUR 6 par 1h.

8. Laikā, kad notiek ūdens aerobika un bērnu peldēt apmācība, pakalpojumu saņemšana ŪRC ir ierobežota (informācija pie administrācijas).

9. Pēc ūdens aerobikas nodarbības Klients var izmantot ŪRC 45 minūtes.

 

Abonementu veidi, derīguma termiņi un izmantošanas noteikumi:

10. Ūdens relaksācijas centrs pieaugušajiem:

10.1. 10x darba dienās līdz plkst. 17:00 - 6 mēneši;

10.2. 10x jebkurā laikā - 6 mēneši.

11. Ūdens relaksācijas centrs bērniem:

11.1. 10x jebkurā laikā - 6 mēneši.

12. Bērnu (2-5 gadi) peldēt apmācība:

12.1. 6x - 3 mēneši;

12.2. 10x - 6 mēneši.

13. Bērnu (5-10 gadi) peldēt apmācība:

13.1. 6x - 3 mēneši;

13.2. 10x - 6 mēneši.

14. Ūdens aerobika:

14.1. 6x jebkurā laikā - 2 mēneši;

14.2. 10x jebkurā laikā - 4 mēneši.

15. Skvošs:

15.1. S abonements līdz plkst.16:00 - 10h, 3 mēneši;

15.2. M abonements jebkurā laikā - 10h, 3 mēneši;

15.3. L abonements līdz plkst. 16:00 - 20h, 6 mēneši;

15.4. Extra L abonements jebkurā laikā - 25h, 6 mēneši.

16. Grupu nodarbības:

16.1. 6x jebkurā laikā - 1 mēnesis;

16.2. 10x jebkurā laikā - 3 mēneši;

16.3. Rīta abonements līdz plkst.11:00 - 1 mēnesis;

16.4. Abonements jebkurā laikā - 1 mēnesis;

16.5. Abonements jebkurā laikā - 3 mēneši;

16.6. Abonements jebkurā laikā - 6 mēneši;

16.7. Abonements jebkurā laikā - 12 mēneši.

17. Joga:

17.1. 8x - 1 mēnesis;

17.2. 8x - 2 mēneši;

17.3. Joga iesācējiem - 1 mēnesis.

18. Treniņu centrs:

18.1. 10x jebkurā laikā - 3 mēneši;

18.2. Rīta* abonements līdz plkst.10:00 - 1 mēnesis;

18.3. Dienas abonements līdz plkst.16:00 - 1 mēnesis;

18.4. Dienas abonements līdz plkst.16:00 - 3 mēneši;

18.5. Dienas abonements līdz plkst.16:00 - 6 mēneši;

18.6. Dienas abonements līdz plkst.16:00 - 12 mēneši;

18.7. Vakara* abonements no plkst.20:00 līdz 22:00 -1 mēnesis;

18.8. Jebkurā laikā - 1 mēnesis;

18.9. Jebkurā laikā - 3 mēneši;

18.10. Jebkurā laikā - 6 mēneši;

18.11. Jebkurā laikā - 12 mēneši.

*-var izmantot brīvdienās un svētku dienās treniņu centra darba laikā.

19. Kompleksais:

19.1. jebkurš sporta nodarbības apmeklējums (izņemot skvoša un jogas nodarbības) un ūdens relaksācijas centrs - 1 mēnesis.

20. Abonements izmantošanas periods sākas no dienas, kad abonementu iegādājas, vai, pēc Klienta lūguma, abonementa iegādes brīdī uzlikta noteikta abonementa aktivizācijas sākuma datuma.

21. Abonements ir paredzēts lietošanai tikai tā īpašniekam, nodot to citām personām aizliegts. Administrācijai ir tiesības neskaidrību gadījumā likt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

22. Treniņu centra abonementiem jāsāk pakalpojuma izmantošana:

22.1. Rīta abonentiem līdz plkst.10:00;

22.2. Dienas abonentiem līdz plkst.16:00.

23. Treniņu centra jebkura laika abonements darbojas bez laika ierobežojuma.

24. Iegādājoties treniņu centra abonementu, Klients bez papildus maksas treniņu centrā var saņemt iepazīšanās treniņu - vingrinājumu demonstrējums un paskaidrojumus, saskaņā ar klienta veselības un fizisko stāvokli, atbilstoši klienta dzimumam un fiziskajai sagatavotībai.

25. Iegādājoties skvoša abonementu, klients var izmantot trenažieru zāles kardio trenažierus 15 min. pirms skvoša spēles.

26. Apmeklējot klubu, abonementa karte jāuzrāda katru reizi pirms apmeklējuma.

27. Reģistrējot abonementu pirmo reizi, Klientam kluba administrācijā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)).

28. Apmeklējuma reižu abonementi:

28.1. no viena abonementa noņem ne vairāk kā 2 apmeklējuma reizes vienā dienā;

28.2. abonementa īpašnieks ir tiesīgs ņemt līdzi vēl vienu personu, par to noņemot vēl vienu apmeklējuma reizi no abonementa īpašnieka abonementa.

29. Mēneša abonementi:

29.1. no viena abonementa iespējams noņemt ne vairāk kā 1 apmeklējuma reizi vienā dienā;

29.2. otrs apmeklējums tajā pašā dienā:

29.2.1. uz aerobiku: EUR 4;

29.2.2. uz treniņu centru: EUR 5.

30. Abonementu var apturēt/pagarināt pēc klienta lūguma un gadījumā, ja Uzņēmums nenodrošina pakalpojumu:

30.1. 1-3 mēnešu abonementus - ne vairāk kā 1 reizi līdz 2 nedēļām;

30.2. 4 mēnešu abonementus - ne vairāk kā 2 reizes līdz 2 nedēļām;

30.3. 6 mēnešu abonementus - ne vairāk kā 3 reizes līdz 2 nedēļām;

30.4. 12 mēnešu abonementu - ne vairāk kā 6 reizes līdz 2 nedēļām:

31. Abonementu ar atpakaļ ejošu datumu neaptur/nepagarina.

32. Abonements ar beigušos termiņu nav derīgs (arī, ja tas nav izmantots/ izmantots nepilnīgi).

33. Uzņēmums ir tiesīga anulēt klienta abonementu bez brīdinājuma, ja Klients ir pārkāpis "Joker kluba iekšējās kārtības noteikumus".

34. Uzņēmums patur tiesības atteikt Klientam iegādāties abonementu, nepaskaidrojot atteikšanas iemeslus.

35. Abonementu nemaina pret naudu.

36. Abonementa kartes nozaudēšanas gadījumā kartes atjaunošanas maksa EUR 3. Pēc kartes atjaunošanas atrasta iepriekšējā karte netiek atjaunota un nauda klientam netiek atgriezta.

 

Skvoša noteikumi:

37. Skvoša spēles apmeklējums ir ar iepriekšēju pierakstu 2 mēnešus uz priekšu.

38. Iepriekšēju pierakstu var veikt tikai klienti ar abonementu vai klienti, kuri iegādājušies vienreizējā apmeklējuma kuponu pirms rezervācijas.

39. Ja Klientam nav iespējams ierasties rezervētajā laikā, pierakstu var atsaukt ne vēlāk kā 8h pirms rezervētā laika.

40. Ja Klients neierodas/ atsauc pierakstu mazāk kā 8h pirms pieraksta laika:

40.1. Klientam ar abonementu no abonementa noņem 1 apmeklējuma reizi;

40.2. vienreizējā apmeklējuma kupons kļūst nederīgs.

41. Skvoša kortu par noteikto cenu var izmantot līdz 2 spēlētājiem, maksa par katru nākamo spēlētāju EUR 5.

 

Klientam ir pienākums:

42. Atstāt Kluba telpas līdz darba laika beigām.

43. Ievērot "Joker kluba iekšējās kārtības noteikumus", kā arī būt pieklājīgam pret citiem Klientiem un Kluba personālu.

44. Patstāvīgi sekot savam veselības stāvoklim.

45. Nekavējoties pārtraukt nodarbību, ja nodarbības laikā parādās nepatīkamas sāpes, "galvas reiboņi", diskomforta sajūta un griezieties pēc palīdzības pie trenera vai Kluba administrācijā.

46. Pie Kluba administrācijas saņemto aproci (magnētisko atslēgu) aplikt ap roku un visu nodarbību laiku turēt uz rokas.

47. Atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību.

48. Pildīt administratora un kārtības uzrauga prasības iekšējās kārtības nodrošināšanai.

49. Informēt treneri un/vai administratoru par iekārtu/ inventāra bojājumiem.

50. Pa kāpnēm pārvietoties lēnām un piesardzīgi.

51. Izvairīties no pieskaršanās pirts apsildīšanas ierīcēm.

52. Pirms dušas lietošanas piesardzīgi pārliecināties par to, lai, atverot ūdens krānu, pa to netek pārāk karsts ūdens.

53. Atrodoties baseinā, nepeldēties tajā baseina daļā, kurā dziļums pārsniedz Klienta augumu, ja Klients nav apguvis peldēšanas prasmi.

54. Ievērot ģērbtuvē kārtību.

55. Personiskās mantas un apģērbu glabāt skapīšos ģērbtuvē.

56. Skapīša atslēgas/ magnētiskās atslēgas nozaudēšanas gadījumā samaksāt atslēgas atjaunošanas maksu EUR 10. Iepriekšējās atslēgas atrašanas gadījumā nauda klientam netiek atgriezta.

57. Ievērot personīgo higiēnu un tīrību Kluba telpās.

58. Pirms un pēc baseina lietošanas nomazgāties dušā.

59. Nodarbības apmeklēt atbilstošos apavos (maiņas) un tērpos.

60. Pēc nodarbības personīgās higiēnas nolūkos dezinficēt savu vingrošanas paklājiņu, trenažieri u.c. nodarbību inventāru, izmantojot dezinfekcijas līdzekli un salvetes.

61. Ievērot uz iekārtām izvietotos lietošanas norādījumus.

62. Nolikt vietā nodarbībā izmantoto inventāru. Tehnogym ripas novietot tikai uz gludajiem stieņiem.

63. Izmantot dvieļus:

63.1. sēdēšanai uz lāvas saunā/pirtī;

63.2. uzklāšanai uz trenažiera vingrinājumu izpildīšanas laikā.

64. Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām neatstāt bez uzraudzības bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, izņemot:

64.1. treniņus individuāla trenera vadībā;

64.2. ar bērna vecāku rakstisku atļauju.

65. Apmeklējot baseinu, izmantot personīgos mazgāšanas piederumus un peldkostīmu/peldbikses, peldčības.

66. Saņemot naudas izmaksu, naudu pārskaitīt, neatejot no naudas izmaksas vietas.

67. Smēķēt tikai norādītā vietā.

68. Atlīdzināt Uzņēmumam piederošai mantai radītos zaudējumus.

69. Izmantot kluba pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem.

 

Klientam ir tiesības:

70. Vērsties pie Kluba personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un tml. gadījumos, un nekavējoties, lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.

71. Izmantot savu dvieli.

72. Iesniegt sūdzību un saņemt uz to atbildi:

 vēstules formāta pastu uz uzņēmuma biroju Rīgā Katrīnas ielā 12;

 uz e-pastu joker@joker.lv;

 pa tāruni 67321251 darba dienā no plkst. 8:00 līz 16:30.

 

Klients atbild par:

73. Savu veselības stāvokli, t.i. ka veselības stāvoklis atbilst klienta iegādātā pakalpojuma izmantošnai.

74. Bērnu, ar kuriem ierodas Klubā drošību un veselības stāvokli.

75. Personīgajā mantā.

 

Klientam aizliegts:

76. Uzturēties kluba telpā āpus norādītā darba laika, izņemot individuālās rezervācijas.

77. Fotografēt, filmēt un veikt audio ierakstus kluba telpā.

78. Izlīmēt reklāmas plakātus, atstāt vizīkartes u.tml. Kluba telpā, bez rakstiskas saskaņošanas ar Kluba vadību.

79. Vadīt privāto (individuālo) treniņu bez saskaņošanas ar Uzņēmumu.

80. Patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt - mūzikas centrus, TV, saunas un ventilācijas iekārtas.

81. Iet baseinā un pirtīs, ja slimo ar ādas sēnīšu un strutainām slimībām.

82. Lietot mobilo tālruni grupu nodarbību laikā

83. Bojāt vai nesaudzīgi izturēties pret kluba inventāru, iekārtām un telpām.

84. Treniņa centrā stiepšanās vingrinājumu laikā kāpt ar kājām uz trenažeriem un soliem.

85. Smaržoties ar smaržām pirms nodarbības.

86. Atrasties virsdrēbēs un/vai ielas apavos - aerobikas zālē, trenažieru zālē, skvoša kortos, ūdens relaksācijas centrā

87. Apmeklēt trenažieru zāli ar basām kājām un atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

88. Skūt kājas, bārdu, paduses, krāsot matus u.tml., atstāt higiēnas priekšmetus vai kā citādi pārkāpt higiēnas noteikumus Kluba telpās, tostarp, garderobē un dušā.

89. Liet ūdeni un citus šķidrumus uz saunas/pirts sildelementiem.

90. Lietot saunā, pirtī medu, kafijas biezumus un citus ķermeņa skrubjus.

91. Ierasties Klubā alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī

92. Lietot narkotiskās u.tml. apreibinošas vielas.

93. Īstenot komercdarbības intereses.

94. Uzturēties klubam pieguļošajā teritorijā bez virsdrēbēm un apavos, kurus lieto sporta nodarbībā.

95. Uzvesties agresīvi, neadekvāti, skaļi, aizskart vai citādi traucēt pārējos Klientus un personālu.

96. Ienest VIP, pirts un baseina zonā stikla traukus un priekšmetus.

97. Lēkt baseinā

98. Lietot līdzi atnestus dzērienus un pārtiku.

99. Ierasties Klubā ar dzīvniekiem.

 

Uzņēmumam ir tiesības:

100. Mainīt:

100.1. Kluba darba laiku;

100.2. nodarbību sarakstu un/vai nodarbību norises laikus;

100.3. pakalpojumu cenas

iepriekš neinformējot par to Klientus personīgi. Visas izmaiņs ir publicēas Kluba mājas lapā www.jokerklubs.lv.

101. Nepieciešamības gadījumā slēgt atsevišķas kluba telpas.

102. Izraidīt klientu no Kluba, ja Klients pārkāpis "Joker kluba iekšējās kartības noteikumus" vai citādi traucēiis kluba darbībai.

103. Aizliegt Klientam apmeklēt Klubu, ja klients ir pārkāpis "Joker kluba iekšējās kārtības noteikumus".